Konkurs „Trzymaj Formę” rok szkolny 2020/2021

W związku  z trudną sytuację epidemiologiczną wywołaną koronawirusem SARS-CoV-2 oraz zawieszeniem prowadzenia w szkołach zajęć dydaktyczno-wychowawczych Komitet Organizacyjny Konkursu podjął decyzję o jego odwołaniu w roku szkolnym 2020/2021.

2024  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Sączu