Wykaz numerów telefonów do PSSE w Nowym Sączu, pod którymi można uzyskać informacje dot. koronawirusa w godzinach 7.25 do 15.00 (od poniedziałku do piątku), w godzinach 8.00 do 15.35 (sobota)

+48 222 500 115

2023  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Sączu