Komunikat o wznowieniu przyjmowania próbek kału do badania

2023  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Sączu