Komunikaty

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu dotyczący koronawirusa SARS-CoV-2 z dnia 30 marca 2020 roku

 

K O M U N I K A T

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu

dotyczący koronawirusa SARS-CoV-2

z dnia 30 marca 2020 roku, godzina 13:00

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączy informuje,
że do dnia 30 marca 2020 roku, godz. 13.00 wśród mieszkańców powiatu nowosądeckiego

- potwierdzono zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2:

 - miasto: 11 osób

- powiat: 7 osób

- poddano kwarantannie:

- miasto: 52 osoby

- powiat: 332 osoby

- poddano pod nadzór epidemiologiczny:

- miasto: 21 osób

- powiat: 62 osoby

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu zwraca się z prośbą
o zachowanie spokoju, odpowiedzialność i przestrzeganie wszystkich higienicznych zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia

www.gis.gov.pl oraz www.mz.gov.pl )