Komunikaty

Programy edukacji antytytoniowej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu przypomina, że w roku

szkolnym 2019/2020 realizowane są następujące programy edukacji antytytoniowej:

 

1. Czyste powietrze wokół nas – skierowany do 5 i 6 latków oraz ich rodziców i opiekunów

 

Download this file (PODRECZNIK_czyste_powietrze_wokol_nas.pdf)

Podręcznik czyste powietrze wokół nas

Download this file (CPWN przedszkolny i szkolny.doc)

CPWN przedszkolny i szkolny

 

2. Nie pal przy mnie, proszę

Download this file (NPPMP_Poradnik_dla_nauczyciela.pdf)

NPPMP poradnik dla nauczyciela

Download this file (Nie Pal Przy Mnie Prosze- kwestionariusz dla szkolnego realizatora programu sprawozdanie.doc)

Nie Pal Przy Mnie Proszę - kwestionariusz dla szkolnego realizatora programu spr

 

 

3. Znajdź właściwe rozwiązanie

Download this file (ZWR_Poradnik_dla_nauczyciela.pdf)

ZWR - Poradnik dla nauczyciela

Download this file (ZWR - koordynatorzy szkolni.doc)

ZWR - koordynatorzy szkolni.doc

 

 

 

 

4. Bieg po zdrowie

Download this file (podrecznik 2.02 c.pdf)

podrecznik 2.02 c.pdf

Download this file (ankieta_dla nauczyciela_II edycja.doc)

Ankieta dla nauczyciela II edycja

 

 

 

 

WSTRZYMANIE PRZYJMOWANIA PRÓBEK DO BADAŃ

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu informuje, iż w związku z dniami wolnymi od 25 do 27 grudnia 2019r. oraz 1 i 6 stycznia 2020r. w celu zachowania postępowania zgodnego z procedurami badawczymi,

wstrzymane zostanie przyjmowanie próbek kału do badań

w dniach od 18 grudnia 2019r. do 6 stycznia 2020r.

 

Wznowienie przyjmowania próbek zgodnie z ustalonym harmonogramem nastąpi z dniem 7 stycznia 2020r.

WSTRZYMANIE PRZYJMOWANIA PRÓBEK DO BADAŃ

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu informuje, iż w związku z dniem wolnym przypadającym na
1 listopada 2019r. mając na uwadze zachowanie postępowania zgodnego z procedurami badawczymi,

 

wstrzymane zostanie przyjmowanie próbek kału do badań

w dniu 30 października

 

Wznowienie przyjmowania próbek zgodnie z ustalonym harmonogramem nastąpi z dniem 4 listopada 2019r.

Kampania prewencyjno-kontrolna pt. „Dobry przepis na bezpieczeństwo”

Główny Inspektor Sanitarny przystąpił do współpracy w kampanii prewencyjno-kontrolnej pt. „Dobry przepis na bezpieczeństwo”, na zasadach podmiotu wspierającego popularyzację założeń przedsięwzięcia skierowanego do branży przetwórstwa mięsnego. Celem kampanii, organizowanej przez Państwową Inspekcję Pracy jest ograniczenie zagrożeń wypadkowych i zdrowotnych w zakładach zajmujących się przetwórstwem mięsa poprzez zapewnienie przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności bezpieczeństwa i higieny pracy oraz umożliwienie pracodawcom dostosowania zakładów pracy do obowiązującego prawa.

Wszystkie informacje dostępne są na stronie internetowej Głównego Inspektora Pracy: http://bhpnatak.pl.

2022  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Sączu