Nadzór Sanitarny

Zasadniczym celem działalności Działu Nadzoru Sanitarnego, zgodnie z ustawą o Państwowej Inspekcji Sanitarnej,  jest ochrona zdrowia przed niekorzystnym wpływem czynników  środowiska w którym żyjemy i zapobieganie powstawaniu chorób. Nasze działania prowadzone są w obszarach, które mają zabezpieczać realizację wspomnianego celu i dotyczą:

  • sprawowania zapobiegawczego nadzoru sanitarnego, polegającego m.in. na uzgadnianiu planów zagospodarowania przestrzennego i wymagań higieniczno-sanitarnych określonych dla budownictwa,
  • sprawowania bieżącego nadzoru sanitarnego nad przestrzeganiem przepisów higienicznych i zdrowotnych określonych dla poszczególnych obszarów naszego życia, takich jak środowisko domowe, szkoła, praca czy szeroko rozumiana żywność i żywienie,
  • prowadzenia działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i chorób wynikających z warunków pracy.

Centralny Rejestr Absolwentów Zdrowia Publicznego

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że został uruchomiony Centralny Rejestr Absolwentów Zdrowia Publicznego (CRAZP). Dostępny jest pod adresem:

https://www.pzh.gov.pl/rejestracja-absolwenta/

Rejestr został przygotowany i będzie prowadzony przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH oraz Radę ds. Współpracy i Rozwoju Kadr przy NIZP-PZH.

Zapraszamy do dobrowolnej rejestracji i dołączenia do społeczności absolwentów kierunku zdrowie publiczne.

2024  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Sączu