Promocja zdrowia

 
„Wiedza bez działania jest pusta, ale też  działanie bez wiedzy jest ślepe.”

Jensen 1994

 

Współczesna epidemia chorób cywilizacyjnych jest wyzwaniem dla każdego systemu ochrony zdrowia. Najważniejsze czynniki, które mają wpływ na nasze zdrowie to te związane ze stylem życia i na które mamy wpływ.

Tylko powszechna, akceptowana i racjonalna profilaktyka schorzeń najbardziej społecznie obciążających, powiązana z edukacją społeczną i promocją zdrowego stylu życia może być skutecznie opanować tą epidemię.

Promocję zdrowia rozumiemy jako tworzenie warunków ułatwiających  i zachęcających do prozdrowotnego stylu życia. Działania z zakresu promocji zdrowia mają na celu zwiększanie kontroli nad swoim zdrowiem. Obok profilaktyki i edukacji zdrowotnej jest jednym z podstawowych elementów zdrowia publicznego.

Edukacja zdrowotna jest procesem w którym ludzie uczą się jak dbać o własne zdrowie. Obejmuje propagowanie prozdrowotnych przekonań i postaw i ukierunkowana jest na czynniki mające największy wpływ na nasze zdrowie. Do tych czynników możemy zaliczyć:

  • palenie tytoniu
  • brak lub mała aktywność fizyczna
  • niewłaściwa dieta
  • nadmierne spożycie soli

Obok dostarczania wiedzy z zakresu zdrowia niezbędne są działania ułatwiające podejmowanie prozdrowotnych decyzji. Do takich działań należą między innymi:

  • zakaz palenia w miejscach publicznych
  • propagowanie mody na niepalenie
  • zwiększenie powszechnej dostępności do soli o obniżonej zawartości sodu i produktów spożywczych o obniżonej zawartości soli
  • tworzenie ścieżek rowerowych, wypożyczalni rowerów, klubów sportowych, itp.

Państwowa Inspekcja Sanitarna sprawuje zapobiegawczy i bieżący nadzór sanitarny w celu zapobiegania powstawania chorób oraz prowadząc do tej pory działania przeciw-epidemiczne w zakresie chorób zakaźnych. W ciągu dziesięcioleci funkcjonowania tej służby zagrożenia zdrowia publicznego uległy daleko idącym zmianom. Poprawy zdrowotności należy oczekiwać nie poprzez medycynę, ale poprzez działania w zakresie zdrowia publicznego. W tym kierunku należy pilnie skierować politykę zdrowotną. Obecnie największe zagrożenie życia stwarzają powszechnie występujące choroby niezkaźne. Skuteczną walkę z nimi można podjąć realizując różnego rodzaju programy zdrowotne. Działania takie realizuje Państwowa Inspekcja Sanitarna. Zobacz realizowane przez nas programy zdrowotne.

KONKURS „NARKOTYKI I DOPALACZE ZABIJAJĄ... ".

„NARKOTYKI I DOPALACZE ZABIJAJĄ. SZKODA CIEBIE NA TAKIE PATOKLIMATY.”

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosił konkurs, którego przedmiotem jest stworzenie MEMU internetowego i animacji w formacie GIF, dotyczących zapobiegania i przeciwdziałania uzależnieniu od narkotyków i dopalaczy.Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na problem dotyczący niebezpieczeństwa uzależnienia od narkotyków i dopalaczy.

Temat konkursu na MEM internetowy i animację w formacie GIF brzmi „Narkotyki i dopalacze zabijają” i ma dotyczyć w szczególności uświadamiania młodych ludzi na temat niebezpieczeństwa używania narkotyków i dopalaczy.

Szczegółowe dane zawarte są na witrynie internetowej programu „Razem bezpieczniej” pod adresem:

https://razembezpieczniej.mswia.gov.pl/rb/kampania/4281,Konkurs.html

Europejski Tydzień Profilaktyki Raka Szyjki Macicy

 

W dniach 21-27 stycznia obchodzony jest Europejski Tydzień Profilaktyki Raka Szyjki Macicy, który ma na celu podkreślenie szczególnej roli badań profilaktycznych.

Główną przyczyną powstawania raka szyjki macicy jest wirus brodawczaka ludzkiego, w skrócie nazywany HPV.  Polska jest krajem o jednym z najwyższych wskaźników umieralności na raka szyjki macicy w Europie.

Poddawanie się regularnym badaniom cytologicznym oraz szczepienia przeciw HPV są szansą na zdrowie dla każdej kobiety.

Europejski Tydzień Profilaktyki Raka Szyjki Macicy to dobra okazja do przypomnienia podstawowych informacji o tej chorobie.

 

 

Więcej informacji na stronach:

http://www.fzk.org.pl/aktualnosci.html

https://www.zwrotnikraka.pl/europejski-tydzien-profilaktyki-raka-szyjki-macicy-pink-lips-project/

http://koalicjarsm.pl/

 

 

Światowy Dzień Zdrowia

W 1948 roku powstała Światowa Organizacja Zdrowia. W celu upamiętnienia tego dnia organizowany jest Światowy Dzień Zdrowia, który co roku ma inny temat przewodni.

''Zdrowie dla wszystkich''to nie tylko hasło tegorocznego Światowego Dnia Zdrowia, ale wizja przyświecająca od ponad siedemdziesięciu lat działalności Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Tegoroczny Światowy Dzień Zdrowia ma na celu podkreślenie potrzeby dostępu do powszechnej opieki zdrowotnej bez dyskryminacji czy stawania przed wyborem: zdrowie czy inne potrzeby życiowe.

Najważniejsze przeslania Światowego Dnia Zdrowia 2018r.

- Powszechna opieka zdrowotna polega na zapewnieniu wszystkim ludziom świadczeń zdrowotnych na odpowiednim poziomie tam, gdzie i kiedy jest to konieczne bez generowania dodatkowego obciążenia finansowego.

- Nikt nie powinien wybierać pomiędzy dobrym zdrowiem, a innymi potrzebami życiowymi.

- Powszechna opieka zdrowotna  jest kluczem do zdrowia i dobrego samopoczucia ludzi
i narodów.

- Powszechna opieka zdrowotna jest osiągalna. Niektóre kraje poczyniły w drodze do jej osiągnięcia wielkie postępy. Wyzwaniem jest utrzymanie jej dostępności na poziomie oczekiwanym przez obywateli.

- Sprawienie, by usługi zdrowotne stały się naprawdę uniwersalne, wymaga przejścia od projektowania systemów opieki zdrowotnej wokół chorób i instytucji do usług zdrowotnych zaprojektowanych dla ludzi i wokół nich.

- Wszyscy i wszędzie mają prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych, których potrzebują bez jednoczesnego spychania na skraj ubóstwa.

- Co najmniej połowa ludzi na świecie nie jest obecnie w stanie uzyskać niezbędnych usług zdrowotnych.

- Prawie 100 milionów ludzi jest zmuszanych do skrajnego ubóstwa, przetrwania za jedyne 1,90 USD lub mniej dziennie, ponieważ muszą płacić za usługi zdrowotne
z własnej kieszeni.

- Ponad 800 milionów ludzi (prawie 12% światowej populacji) wydaje co najmniej 10% swoich domowych budżetów na wydatki zdrowotne dla siebie, chorego dziecka lub innego członka rodziny. W budżecie domowym takie wydatki traktowane są jako ''katastrofalne wydatki''.

 

W załączeniu link  do materiałów graficznych https://we.tl/CGbCmbBoOG

Konkurs wiedzy o uzależnieniach pod hasłem „Dopalacze Cię wypalą”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu uprzejmie informuje, że na terenie województwa małopolskiego organizowany jest konkurs wiedzy o uzależnieniach pod hasłem „Dopalacze Cię wypalą”.

Organizatorem ww. konkursu jest Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu we współpracy z:

- Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Nowym Sączu

-  Komendą Miejską Policji w Nowym Sączu

- Małopolskim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Nowym Sączu

- Stowarzyszeniem Monar w Nowym Sączu

- Wyższą Szkołą Biznesu National Louis University w Nowym Sączu

- Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Nowego Sącza

- Wydziałem Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Miasta Nowego Sącza

 

Linki do stron internetowych:

http://wsb-nlu.edu.pl/Badzprzezorny

http://www.soik.pl/pl/674/0/Strona.html

Ogólnopolski konkurs „Szkoła wolna od używek”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu informuje, że w I połowie 2018 r. przeprowadzona zostanie II edycja ogólnopolskiego konkursu „Szkoła wolna od używek” skierowanego do szkół realizujących program edukacyjny „ARS czyli jak dbać o miłość”.

Celem konkursu jest aktywna promocja i edukacja w zakresie profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniu od środków psychoaktywnych wśród młodzieży.

Światowy Dzień AIDS - 1 grudnia

1 grudnia obchodzimy Światowy Dzień AIDS, który został ustanowiony 27 października 1988r. przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych. To dzień, w którym szczególnie należy zwrócić uwagę na podejmowanie działań profilaktycznych i wychowawczych nastawionych na zapobieganie zakażeniom HIV. Liczne kampanie i wydarzenia odbywające się w tym czasie upowszechniają wiedzę o wirusie i chorobie. Światowy Dzień Walki z AIDS to sposobność, by zastanowić się nad badaniami na obecność wirusa HIV.

 

Należy pamiętać, że ryzyko zakażenia HIV może dotknąć każdego niezależnie od płci i wieku.

 

Nierozłącznym elementem Światowego Dnia AIDS jest Czerwona Kokardkasymbolizująca jedność i wspólnotę z osobami dotkniętymi wirusem HIV i chorych na AIDS.

 

Obecność Kokardki w sferze publicznej podczas obchodów Światowego Dnia AIDS przypomina, że osoby żyjące z HIV są pełnoprawnymi członkami społeczeństwa i powinny mieć możliwość życia i pracy w swoim środowisku, pamiętając równocześnie o obowiązku ochrony innych przed zakażeniem.

 

Więcej informacji  na stronie: www.facebook.com/psse.nowysacz

Światowy Dzień Rzucania Palenia – 15 listopada 2018r.

Apel Fundacji „Promocja Zdrowia” z okazji Światowego Dnia Rzucania Palenia

W ostatnich dziesięcioleciach osiągnęliśmy w Polsce niezwykły postęp w walce z chorobami odtytoniowymi [1]. Na początku lat 90. spożycie tytoniu w Polsce należało do najwyższych na świecie. Rocznie sprzedawano ponad 100 mld papierosów. Od tego czasu poziom palenia spadł o ponad połowę, a w 2017 konsumpcja papierosów wyniosła około 40 mld sztuk [2]. Od kiedy Polacy zaczęli masowo rzucać palenie, gwałtownie spadać zaczęły również zachorowania i umieralność na choroby przyczynowo związane z papierosami, między innymi raka płuca, zawały serca, czy POChP (przewlekła obturacyjna choroba płuc) [1]. U mężczyzn w wieku 20-64 lata współczynnik umieralności z powodu raka płuca spadł w latach 1990-2017 o ponad połowę [3].

Ciągle jesteśmy jednak na początku drogi do zdrowia. Papierosy nadal pali około 8 mln Polek i Polaków

Jedną z najważniejszych inicjatyw prowadzących do zerwania z tytoniem jest akcja „Rzuć palenie razem z nami”, stworzona w oparciu o odbywający się w Stanach Zjednoczonych od początku lat 70. „Great American Smokeout”. W Polsce akcja ta jest prowadzona od początku lat 90. przez Fundację „Promocja Zdrowia”. Historycznie jest jedną z najskuteczniejszych inicjatyw zdrowotnych w naszym kraju. W niektórych latach nawet do pół miliona byłych palaczy deklarowało, że zerwało z nałogiem właśnie dzięki akcji „Rzuć palenie razem z nami”. W jej wyniku miliony ekspalaczy w Polsce zyskało średnio o 10 lat życia [4].

Od samego początku specjalną grupą, do których skierowana jest nasza akcja, są rodziny spodziewające się dziecka. Z jednej strony postęp w walce z paleniem wśród kobiet w ciąży w Polsce jest niezwykły. Polska stała się krajem o jednej z najniższych częstości palenia kobiet w ciąży. Badania przeprowadzone w 1990 roku, obejmujące wszystkie kobiety rodzące w 3 województwach: olsztyńskim, białostockim i poznańskim, pokazały, że prawie 30% kobiet paliło w okresie ciąży [5]. W 2017 roku, 27 lat później, w badaniu przeprowadzonym na ogólnopolskiej próbie, w ciąży paliło już tylko ok. 6% kobiet [6]. Z drugiej strony, 6% kobiet palących w okresie ciąży to nadal około 25 tysięcy noworodków bezpośrednio eksponowanych na dym tytoniowy już w łonie matki. Badania naukowe wykazały, że ponad 50% czynników rakotwórczych znajdujących się w dymie papierosowym przenika przez łożysko i dostaje się do organizmu dziecka. Wykazano je między innymi w pierwszej porcji moczu, którą oddaje dziecko po urodzeniu. Dzieci te rodzą się zawsze mniejsze, gorzej przygotowane do życia, obciążone ryzykiem wielu schorzeń wynikających z palenia, takich jak nowotwory czy astma. Gdy ktoś z rodziny pali papierosy w domu, stanowi to dodatkową ekspozycję na dym poprzez wymuszone bierne palenie matki.

Fundacja „Promocja Zdrowia” proponuje, aby w tegoroczny „Światowy Dzień Rzucania Palenia” w Polsce, który przypada w czwartek 15 listopada, to właśnie rodziny spodziewające się dziecka uczynić głównym tematem akcji. Dzieci powinny być bezwzględnie chronione przed dymem papierosowym. Apelujemy do wszystkich Polaków, organizacji i instytucji, również do Państwa, o poparcie akcji i zaoferowanie wsparcia w rzucaniu palenia rodzinom, które oczekują dziecka.

 

Z poważaniem,

prof. dr hab. n. med. Witold Zatoński

7 kwietnia Światowy Dzień Zdrowia – "Depresja – porozmawiajmy o niej"

Światowy Dzień Zdrowia obchodzony co roku 7 kwietnia daje możliwość mobilizacji działań poświęconych konkretnym zagadnieniom i problemom zdrowotnym, ważnym dla ludzi na całym świecie.

Tematem przewodnim tegorocznych obchodów Światowego Dnia Zdrowia jest depresja, która dotyka ludzi w różnym wieku, z różnych środowisk i mieszkających we wszystkich krajach.

Jest ona przyczyną cierpień psychicznych, negatywnie wpływa na wykonywanie codziennych czynności, a niekiedy prowadzi do zniszczenia relacji z rodziną i przyjaciółmi i niezdolności do pracy zarobkowej.

Depresji można zapobiegać i można ją leczyć. Lepsze zrozumienie tego czym jest depresja i w jaki sposób można jej zapobiegać lub leczyć, pomoże zmniejszyć stygmatyzację związaną z tą chorobą i może zachęcić więcej osób do szukania pomocy

Dopalacze – nowe narkotyki

Okres wakacji jest czasem gdy młodzi ludzie zawierają nowe znajomości, korzystają z różnego rodzaju rozrywek, między innymi sięgają po środki psychoaktywne takie jak dopalacze.

 

Pamiętaj, że:

- zażycie jakiegokolwiek narkotyku może prowadzić do następstw niebezpiecznych dla zdrowia, a nawet śmierci

- nowe narkotyki charakteryzują się wysoką toksycznością i niewielka dawka  może doprowadzić do trwałego uszkodzenia organów wewnętrznych i ośrodkowego układu nerwowego

- nawet jednorazowe użycie może być początkiem uzależnienia

 

Nowe narkotyki powodują: podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi, zaburzenia pracy serca, udar mózgu, zawał serca, uszkodzenie nerek, halucynacje, pobudzenie, drgawki, zaburzenia psychiczne, trudności w oddychaniu, niepokój, bezsenność, lęk, panikę, próby samobójcze.

 

Poniżej znajduje się lista numerów telefonów, gdzie każdy może uzyskać pomoc. Masz wątpliwości i obawy, nie czekaj! Chodzi o życie Twoje i bliskich!

800 060 800 – Bezpłatna, całodobowa infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego. Pod tym numerem telefonu możemy uzyskać informacje na temat negatywnych skutków zażywania dopalaczy oraz o możliwościach leczenia. Infolinia jest także przeznaczona dla rodziców, którzy mają wątpliwości czy ich dzieci zażywają dopalacze. Na infolinię można przekazywać  informacje, które mogą ułatwić służbom dotarcie do osób handlujących tymi nielegalnymi substancjami.

116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Służy on młodzieży i dzieciom potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia dzwoniącym możliwość wyrażania obaw, rozmawiania o sprawach dla nich ważnych oraz kontaktu w trudnych sytuacjach. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia jest dostępna codziennie w godzinach 12:00 – 22:00, pomoc online dostępna na www.116111.pl/napisz.

800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci. To bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 – 18:00, pomoc online dostępna pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Osoby poszukujące pomocy oraz informacji na temat dopalaczy mogą korzystać także z telefonu zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Numer przeznaczony jest zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, którzy chcą zgłosić problemy dzieci. Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 20.00. Po godzinie 20.00 oraz w dni wolne od pracy, każdy może przedstawić problem i zostawić numer kontaktowy. Pracownik telefonu zaufania oddzwoni następnego dnia.

112 – Numer alarmowy obowiązujący na terenie całej Unii Europejskiej.

 
Pliki do pobrania
Download this file (Dopalacze.pdf)Dopalacze - ulotka
2024  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Sączu