Konkurs wiedzy o uzależnieniach pod hasłem „Dopalacze Cię wypalą”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu uprzejmie informuje, że na terenie województwa małopolskiego organizowany jest konkurs wiedzy o uzależnieniach pod hasłem „Dopalacze Cię wypalą”.

Organizatorem ww. konkursu jest Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu we współpracy z:

- Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Nowym Sączu

-  Komendą Miejską Policji w Nowym Sączu

- Małopolskim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Nowym Sączu

- Stowarzyszeniem Monar w Nowym Sączu

- Wyższą Szkołą Biznesu National Louis University w Nowym Sączu

- Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Nowego Sącza

- Wydziałem Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Miasta Nowego Sącza

 

Linki do stron internetowych:

http://wsb-nlu.edu.pl/Badzprzezorny

http://www.soik.pl/pl/674/0/Strona.html

2022  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Sączu