WSTRZYMANIE PRZYJMOWANIA PRÓBEK DO BADAŃ

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny informuje, iż w związku dniem wolnym przypadającym na 1 listopada 2018 r. mając na uwadze zachowanie postępowania zgodnego
z procedurami badawczymi,

 

wstrzymane zostanie przyjmowanie próbek kału do badań

w dniach 29 do 31 października 2018 r.

 

Wznowienie przyjmowania próbek do badań nastąpi

5 listopada 2018 r.

2024  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Sączu