WSTRZYMANIE PRZYJMOWANIA PRÓBEK DO BADAŃ

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu informuje, iż w związku z dniem wolnym przypadającym na 15 sierpnia 2019r. mając na uwadze zachowanie postępowania zgodnego z procedurami badawczymi,

 

wstrzymane zostanie przyjmowanie próbek kału do badań

w dniach 12-14 sierpnia 2019r.

 

Wznowienie przyjmowania próbek zgodnie z ustalonym harmonogramem nastąpi z dniem 19 sierpnia 2019r.

2024  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Sączu