Dyrekcja PSSE

 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu
Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Sączu 
 
mgr inż. Mateusz Wójcik 

 

Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu
 
mgr inż. Beata Śląska
 
2024  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Sączu